2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Varberg

Valdeltagande
2006: 83,88%
+2,06%
2002: 81,82%

25,66%
M
12,30%
C
6,73%
FP
6,19%
KD
34,76%
S
4,73%
V
4,34%
MP
5,29%
ÖVR
Samtliga 37 distrikt räknade.

Kommun Varberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 8976 25,66 4519 13,83
C Centerpartiet 4301 12,30 3721 11,39
FP Folkpartiet liberalerna 2354 6,73 3611 11,05
KD Kristdemokraterna 2165 6,19 3226 9,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12158 34,76 12746 39,00
V Vänsterpartiet 1653 4,73 2295 7,02
MP Miljöpartiet de gröna 1519 4,34 1313 4,02
ÖVR Övriga partier 1849 5,29 1251 3,83

Kommun Varberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 34975 32682
Ogiltiga röster blanka 925
Ogiltiga röster övriga 12 621
Summa avgivna röster 35912 33303
Röstberättigade 42814 40703
Valdeltagande 83,88% 81,82%