2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Halmstad

Valdeltagande
2006: 82,31%
+2,11%
2002: 80,20%

27,71%
M
6,76%
C
7,80%
FP
6,12%
KD
36,11%
S
4,40%
V
4,34%
MP
6,75%
ÖVR
Samtliga 52 distrikt räknade.

Kommun Halmstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 15383 27,71 8562 16,36
C Centerpartiet 3755 6,76 3038 5,80
FP Folkpartiet liberalerna 4327 7,80 7266 13,88
KD Kristdemokraterna 3398 6,12 4444 8,49
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20045 36,11 21403 40,89
V Vänsterpartiet 2445 4,40 3591 6,86
MP Miljöpartiet de gröna 2410 4,34 2200 4,20
ÖVR Övriga partier 3746 6,75 1838 3,51

Kommun Halmstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 55509 52342
Ogiltiga röster blanka 1125
Ogiltiga röster övriga 15 1028
Summa avgivna röster 56649 53370
Röstberättigade 68826 66542
Valdeltagande 82,31% 80,20%