2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hylte

Valdeltagande
2006: 80,13%
+0,39%
2002: 79,74%

21,66%
M
15,73%
C
5,13%
FP
6,82%
KD
38,46%
S
3,29%
V
2,83%
MP
6,09%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Hylte

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1292 21,66 691 11,55
C Centerpartiet 938 15,73 1035 17,30
FP Folkpartiet liberalerna 306 5,13 536 8,96
KD Kristdemokraterna 407 6,82 521 8,71
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2294 38,46 2528 42,25
V Vänsterpartiet 196 3,29 275 4,60
MP Miljöpartiet de gröna 169 2,83 174 2,91
ÖVR Övriga partier 363 6,09 223 3,73

Kommun Hylte

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5965 5983
Ogiltiga röster blanka 112
Ogiltiga röster övriga 4 125
Summa avgivna röster 6081 6108
Röstberättigade 7589 7660
Valdeltagande 80,13% 79,74%