2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Simrishamn

Valdeltagande
2006: 79,60%
+3,04%
2002: 76,56%

30,87%
M
9,72%
C
6,13%
FP
6,72%
KD
30,21%
S
3,50%
V
4,77%
MP
8,09%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Simrishamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3752 30,87 2290 19,84
C Centerpartiet 1181 9,72 1037 8,98
FP Folkpartiet liberalerna 745 6,13 1375 11,91
KD Kristdemokraterna 817 6,72 1050 9,10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3672 30,21 4116 35,66
V Vänsterpartiet 425 3,50 770 6,67
MP Miljöpartiet de gröna 580 4,77 453 3,92
ÖVR Övriga partier 983 8,09 451 3,91

Kommun Simrishamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12155 11542
Ogiltiga röster blanka 251
Ogiltiga röster övriga 5 219
Summa avgivna röster 12411 11761
Röstberättigade 15591 15362
Valdeltagande 79,60% 76,56%