2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ystad

Valdeltagande
2006: 80,92%
+3,07%
2002: 77,85%

31,69%
M
6,39%
C
6,45%
FP
5,05%
KD
36,83%
S
2,72%
V
3,29%
MP
7,59%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Ystad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5467 31,69 3149 19,73
C Centerpartiet 1102 6,39 939 5,88
FP Folkpartiet liberalerna 1113 6,45 1857 11,63
KD Kristdemokraterna 872 5,05 1028 6,44
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6354 36,83 7030 44,04
V Vänsterpartiet 469 2,72 741 4,64
MP Miljöpartiet de gröna 568 3,29 468 2,93
ÖVR Övriga partier 1309 7,59 750 4,70

Kommun Ystad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 17254 15962
Ogiltiga röster blanka 327
Ogiltiga röster övriga 20 337
Summa avgivna röster 17601 16299
Röstberättigade 21752 20936
Valdeltagande 80,92% 77,85%