2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Eslöv

Valdeltagande
2006: 80,66%
+3,03%
2002: 77,63%

22,18%
M
9,30%
C
7,04%
FP
3,85%
KD
40,14%
S
3,52%
V
3,13%
MP
10,83%
ÖVR
Samtliga 19 distrikt räknade.

Kommun Eslöv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3933 22,18 2272 14,06
C Centerpartiet 1649 9,30 1520 9,41
FP Folkpartiet liberalerna 1249 7,04 1750 10,83
KD Kristdemokraterna 682 3,85 952 5,89
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7117 40,14 7363 45,57
V Vänsterpartiet 624 3,52 844 5,22
MP Miljöpartiet de gröna 555 3,13 510 3,16
ÖVR Övriga partier 1920 10,83 947 5,86

Kommun Eslöv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 17729 16158
Ogiltiga röster blanka 326
Ogiltiga röster övriga 7 330
Summa avgivna röster 18062 16488
Röstberättigade 22393 21239
Valdeltagande 80,66% 77,63%