2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Helsingborg

Valdeltagande
2006: 79,63%
+3,10%
2002: 76,53%

31,50%
M
3,81%
C
8,66%
FP
5,01%
KD
33,21%
S
3,45%
V
4,12%
MP
10,23%
ÖVR
Samtliga 77 distrikt räknade.

Kommun Helsingborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 23235 31,50 12846 18,79
C Centerpartiet 2814 3,81 1452 2,12
FP Folkpartiet liberalerna 6389 8,66 10323 15,10
KD Kristdemokraterna 3699 5,01 5770 8,44
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24494 33,21 26664 38,99
V Vänsterpartiet 2547 3,45 4036 5,90
MP Miljöpartiet de gröna 3038 4,12 2441 3,57
ÖVR Övriga partier 7549 10,23 4849 7,09

Kommun Helsingborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 73765 68381
Ogiltiga röster blanka 1185
Ogiltiga röster övriga 54 1263
Summa avgivna röster 75004 69644
Röstberättigade 94195 91007
Valdeltagande 79,63% 76,53%