2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lund

Valdeltagande
2006: 85,79%
+1,60%
2002: 84,19%

29,78%
M
7,16%
C
12,33%
FP
4,42%
KD
25,74%
S
5,89%
V
9,13%
MP
5,55%
ÖVR
Samtliga 63 distrikt räknade.

Kommun Lund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 19883 29,78 10655 16,89
C Centerpartiet 4780 7,16 2082 3,30
FP Folkpartiet liberalerna 8233 12,33 12969 20,56
KD Kristdemokraterna 2952 4,42 3594 5,70
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17189 25,74 21595 34,24
V Vänsterpartiet 3934 5,89 5768 9,14
MP Miljöpartiet de gröna 6093 9,13 4535 7,19
ÖVR Övriga partier 3705 5,55 1879 2,98

Kommun Lund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 66769 63077
Ogiltiga röster blanka 1025
Ogiltiga röster övriga 35 963
Summa avgivna röster 67829 64040
Röstberättigade 79065 76067
Valdeltagande 85,79% 84,19%