2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Perstorp

Valdeltagande
2006: 75,82%
+0,85%
2002: 74,97%

23,47%
M
7,15%
C
5,55%
FP
5,76%
KD
40,90%
S
5,42%
V
1,70%
MP
10,05%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Perstorp

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 913 23,47 584 15,76
C Centerpartiet 278 7,15 266 7,18
FP Folkpartiet liberalerna 216 5,55 399 10,77
KD Kristdemokraterna 224 5,76 345 9,31
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1591 40,90 1589 42,89
V Vänsterpartiet 211 5,42 285 7,69
MP Miljöpartiet de gröna 66 1,70 80 2,16
ÖVR Övriga partier 391 10,05 157 4,24

Kommun Perstorp

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3890 3705
Ogiltiga röster blanka 58
Ogiltiga röster övriga 0 77
Summa avgivna röster 3948 3782
Röstberättigade 5207 5045
Valdeltagande 75,82% 74,97%