2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tomelilla

Valdeltagande
2006: 77,07%
+3,34%
2002: 73,73%

27,63%
M
11,77%
C
5,22%
FP
5,30%
KD
32,66%
S
3,24%
V
3,26%
MP
10,91%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Tomelilla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2079 27,63 1278 18,44
C Centerpartiet 886 11,77 834 12,03
FP Folkpartiet liberalerna 393 5,22 672 9,70
KD Kristdemokraterna 399 5,30 558 8,05
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2458 32,66 2593 37,42
V Vänsterpartiet 244 3,24 366 5,28
MP Miljöpartiet de gröna 245 3,26 221 3,19
ÖVR Övriga partier 821 10,91 408 5,89

Kommun Tomelilla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7525 6930
Ogiltiga röster blanka 152
Ogiltiga röster övriga 2 190
Summa avgivna röster 7679 7120
Röstberättigade 9964 9657
Valdeltagande 77,07% 73,73%