2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hörby

Valdeltagande
2006: 78,80%
+2,94%
2002: 75,86%

26,74%
M
12,37%
C
7,04%
FP
6,31%
KD
28,82%
S
2,45%
V
3,12%
MP
13,15%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Hörby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2274 26,74 1140 14,61
C Centerpartiet 1052 12,37 1115 14,29
FP Folkpartiet liberalerna 599 7,04 901 11,54
KD Kristdemokraterna 537 6,31 785 10,06
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2451 28,82 2626 33,65
V Vänsterpartiet 208 2,45 281 3,60
MP Miljöpartiet de gröna 265 3,12 273 3,50
ÖVR Övriga partier 1118 13,15 684 8,76

Kommun Hörby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8504 7805
Ogiltiga röster blanka 169
Ogiltiga röster övriga 4 157
Summa avgivna röster 8677 7962
Röstberättigade 11011 10495
Valdeltagande 78,80% 75,86%