2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skurup

Valdeltagande
2006: 80,60%
+2,69%
2002: 77,91%

28,99%
M
8,83%
C
6,49%
FP
4,60%
KD
35,20%
S
2,79%
V
2,93%
MP
10,18%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Skurup

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2453 28,99 1405 17,65
C Centerpartiet 747 8,83 753 9,46
FP Folkpartiet liberalerna 549 6,49 888 11,15
KD Kristdemokraterna 389 4,60 567 7,12
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2978 35,20 3175 39,88
V Vänsterpartiet 236 2,79 385 4,84
MP Miljöpartiet de gröna 248 2,93 210 2,64
ÖVR Övriga partier 861 10,18 578 7,26

Kommun Skurup

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8461 7961
Ogiltiga röster blanka 159
Ogiltiga röster övriga 1 141
Summa avgivna röster 8621 8102
Röstberättigade 10696 10399
Valdeltagande 80,60% 77,91%