2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lomma

Valdeltagande
2006: 89,71%
+1,57%
2002: 88,14%

44,56%
M
5,23%
C
11,00%
FP
5,29%
KD
22,35%
S
1,58%
V
2,92%
MP
7,07%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Lomma

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5664 44,56 3173 26,70
C Centerpartiet 665 5,23 298 2,51
FP Folkpartiet liberalerna 1398 11,00 2366 19,91
KD Kristdemokraterna 673 5,29 920 7,74
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2841 22,35 3800 31,98
V Vänsterpartiet 201 1,58 309 2,60
MP Miljöpartiet de gröna 371 2,92 369 3,11
ÖVR Övriga partier 899 7,07 648 5,45

Kommun Lomma

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12712 11883
Ogiltiga röster blanka 152
Ogiltiga röster övriga 0 152
Summa avgivna röster 12864 12035
Röstberättigade 14339 13655
Valdeltagande 89,71% 88,14%