2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bjuv

Valdeltagande
2006: 76,87%
+2,46%
2002: 74,41%

20,71%
M
4,41%
C
4,86%
FP
4,28%
KD
48,21%
S
2,98%
V
2,00%
MP
12,56%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Bjuv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1578 20,71 939 12,94
C Centerpartiet 336 4,41 266 3,67
FP Folkpartiet liberalerna 370 4,86 625 8,62
KD Kristdemokraterna 326 4,28 529 7,29
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3673 48,21 3865 53,28
V Vänsterpartiet 227 2,98 425 5,86
MP Miljöpartiet de gröna 152 2,00 157 2,16
ÖVR Övriga partier 957 12,56 448 6,18

Kommun Bjuv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7619 7254
Ogiltiga röster blanka 146
Ogiltiga röster övriga 4 155
Summa avgivna röster 7769 7409
Röstberättigade 10107 9957
Valdeltagande 76,87% 74,41%