2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Burlöv

Valdeltagande
2006: 80,25%
+0,47%
2002: 79,78%

24,71%
M
3,22%
C
7,40%
FP
3,33%
KD
42,27%
S
4,26%
V
3,13%
MP
11,68%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Burlöv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2188 24,71 1237 14,25
C Centerpartiet 285 3,22 204 2,35
FP Folkpartiet liberalerna 655 7,40 1031 11,88
KD Kristdemokraterna 295 3,33 451 5,19
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3742 42,27 4184 48,19
V Vänsterpartiet 377 4,26 551 6,35
MP Miljöpartiet de gröna 277 3,13 238 2,74
ÖVR Övriga partier 1034 11,68 786 9,05

Kommun Burlöv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8853 8682
Ogiltiga röster blanka 116
Ogiltiga röster övriga 5 106
Summa avgivna röster 8974 8788
Röstberättigade 11183 11015
Valdeltagande 80,25% 79,78%