2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Svalöv

Valdeltagande
2006: 80,45%
+0,54%
2002: 79,91%

22,88%
M
13,76%
C
5,93%
FP
4,29%
KD
35,69%
S
3,01%
V
3,05%
MP
11,41%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Svalöv

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1713 22,88 1103 15,23
C Centerpartiet 1030 13,76 919 12,69
FP Folkpartiet liberalerna 444 5,93 696 9,61
KD Kristdemokraterna 321 4,29 526 7,27
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2672 35,69 2969 41,01
V Vänsterpartiet 225 3,01 297 4,10
MP Miljöpartiet de gröna 228 3,05 206 2,85
ÖVR Övriga partier 854 11,41 524 7,24

Kommun Svalöv

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7487 7240
Ogiltiga röster blanka 142
Ogiltiga röster övriga 4 104
Summa avgivna röster 7633 7344
Röstberättigade 9488 9190
Valdeltagande 80,45% 79,91%