2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sölvesborg

Valdeltagande
2006: 82,12%
+1,95%
2002: 80,17%

27,17%
M
5,55%
C
4,66%
FP
5,12%
KD
41,12%
S
4,56%
V
2,28%
MP
9,53%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Sölvesborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2837 27,17 1867 18,64
C Centerpartiet 580 5,55 508 5,07
FP Folkpartiet liberalerna 487 4,66 937 9,36
KD Kristdemokraterna 535 5,12 875 8,74
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4294 41,12 4515 45,08
V Vänsterpartiet 476 4,56 709 7,08
MP Miljöpartiet de gröna 238 2,28 298 2,98
ÖVR Övriga partier 995 9,53 306 3,06

Kommun Sölvesborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10442 10015
Ogiltiga röster blanka 224
Ogiltiga röster övriga 5 215
Summa avgivna röster 10671 10230
Röstberättigade 12994 12760
Valdeltagande 82,12% 80,17%