2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlshamn

Valdeltagande
2006: 82,32%
+0,99%
2002: 81,33%

19,75%
M
6,50%
C
5,95%
FP
4,53%
KD
44,56%
S
6,72%
V
4,21%
MP
7,77%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Karlshamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3912 19,75 2235 11,55
C Centerpartiet 1288 6,50 1052 5,44
FP Folkpartiet liberalerna 1179 5,95 2000 10,34
KD Kristdemokraterna 898 4,53 1442 7,45
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8827 44,56 9176 47,43
V Vänsterpartiet 1332 6,72 1994 10,31
MP Miljöpartiet de gröna 834 4,21 881 4,55
ÖVR Övriga partier 1539 7,77 566 2,93

Kommun Karlshamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19809 19346
Ogiltiga röster blanka 450
Ogiltiga röster övriga 6 383
Summa avgivna röster 20265 19729
Röstberättigade 24616 24259
Valdeltagande 82,32% 81,33%