2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ronneby

Valdeltagande
2006: 82,71%
+1,12%
2002: 81,59%

21,40%
M
8,99%
C
5,87%
FP
4,54%
KD
41,67%
S
6,21%
V
3,40%
MP
7,92%
ÖVR
Samtliga 23 distrikt räknade.

Kommun Ronneby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3888 21,40 2287 12,72
C Centerpartiet 1634 8,99 1321 7,35
FP Folkpartiet liberalerna 1067 5,87 1910 10,63
KD Kristdemokraterna 824 4,54 1399 7,78
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7570 41,67 8188 45,55
V Vänsterpartiet 1128 6,21 1614 8,98
MP Miljöpartiet de gröna 618 3,40 675 3,76
ÖVR Övriga partier 1439 7,92 580 3,23

Kommun Ronneby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18168 17974
Ogiltiga röster blanka 351
Ogiltiga röster övriga 6 342
Summa avgivna röster 18525 18316
Röstberättigade 22398 22449
Valdeltagande 82,71% 81,59%