2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gotland

Valdeltagande
2006: 81,36%
+2,29%
2002: 79,07%

21,58%
M
19,25%
C
4,35%
FP
3,84%
KD
34,86%
S
6,00%
V
6,26%
MP
3,85%
ÖVR
Samtliga 42 distrikt räknade.

Kommun Gotland

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 7715 21,58 4808 14,00
C Centerpartiet 6883 19,25 5367 15,63
FP Folkpartiet liberalerna 1554 4,35 2701 7,87
KD Kristdemokraterna 1374 3,84 2242 6,53
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12464 34,86 14024 40,84
V Vänsterpartiet 2145 6,00 2911 8,48
MP Miljöpartiet de gröna 2237 6,26 1898 5,53
ÖVR Övriga partier 1378 3,85 385 1,12

Kommun Gotland

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 35750 34336
Ogiltiga röster blanka 1000
Ogiltiga röster övriga 30 742
Summa avgivna röster 36780 35078
Röstberättigade 45205 44364
Valdeltagande 81,36% 79,07%