2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kalmar

Valdeltagande
2006: 84,03%
+1,72%
2002: 82,31%

24,82%
M
7,56%
C
6,58%
FP
6,53%
KD
39,53%
S
4,76%
V
5,21%
MP
5,01%
ÖVR
Samtliga 40 distrikt räknade.

Kommun Kalmar

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 9785 24,82 5767 15,37
C Centerpartiet 2982 7,56 2298 6,12
FP Folkpartiet liberalerna 2596 6,58 4279 11,40
KD Kristdemokraterna 2575 6,53 3702 9,86
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15584 39,53 16110 42,93
V Vänsterpartiet 1878 4,76 2663 7,10
MP Miljöpartiet de gröna 2053 5,21 1772 4,72
ÖVR Övriga partier 1975 5,01 938 2,50

Kommun Kalmar

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 39428 37529
Ogiltiga röster blanka 724
Ogiltiga röster övriga 14 679
Summa avgivna röster 40166 38208
Röstberättigade 47801 46420
Valdeltagande 84,03% 82,31%