2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mönsterås

Valdeltagande
2006: 82,51%
+1,11%
2002: 81,40%

17,30%
M
12,31%
C
4,20%
FP
6,74%
KD
46,22%
S
5,24%
V
2,80%
MP
5,19%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Mönsterås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1427 17,30 837 10,36
C Centerpartiet 1015 12,31 928 11,49
FP Folkpartiet liberalerna 346 4,20 563 6,97
KD Kristdemokraterna 556 6,74 827 10,24
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3812 46,22 3862 47,80
V Vänsterpartiet 432 5,24 642 7,95
MP Miljöpartiet de gröna 231 2,80 235 2,91
ÖVR Övriga partier 428 5,19 185 2,29

Kommun Mönsterås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8247 8079
Ogiltiga röster blanka 143
Ogiltiga röster övriga 4 116
Summa avgivna röster 8394 8195
Röstberättigade 10173 10067
Valdeltagande 82,51% 81,40%