2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Torsås

Valdeltagande
2006: 81,45%
+2,05%
2002: 79,40%

20,47%
M
17,51%
C
3,76%
FP
8,90%
KD
37,00%
S
3,09%
V
3,18%
MP
6,07%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Torsås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 920 20,47 587 13,12
C Centerpartiet 787 17,51 861 19,24
FP Folkpartiet liberalerna 169 3,76 293 6,55
KD Kristdemokraterna 400 8,90 576 12,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1663 37,00 1748 39,07
V Vänsterpartiet 139 3,09 200 4,47
MP Miljöpartiet de gröna 143 3,18 156 3,49
ÖVR Övriga partier 273 6,07 53 1,18

Kommun Torsås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4494 4474
Ogiltiga röster blanka 93
Ogiltiga röster övriga 1 56
Summa avgivna röster 4588 4530
Röstberättigade 5633 5705
Valdeltagande 81,45% 79,40%