2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Högsby

Valdeltagande
2006: 80,73%
-0,89%
2002: 81,62%

15,83%
M
14,73%
C
4,18%
FP
7,08%
KD
44,67%
S
5,11%
V
2,10%
MP
6,29%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Högsby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 579 15,83 370 9,60
C Centerpartiet 539 14,73 495 12,84
FP Folkpartiet liberalerna 153 4,18 203 5,27
KD Kristdemokraterna 259 7,08 550 14,27
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1634 44,67 1778 46,13
V Vänsterpartiet 187 5,11 316 8,20
MP Miljöpartiet de gröna 77 2,10 90 2,34
ÖVR Övriga partier 230 6,29 52 1,35

Kommun Högsby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3658 3854
Ogiltiga röster blanka 59
Ogiltiga röster övriga 3 35
Summa avgivna röster 3720 3889
Röstberättigade 4608 4765
Valdeltagande 80,73% 81,62%