2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ljungby

Valdeltagande
2006: 81,77%
+1,81%
2002: 79,96%

23,18%
M
14,01%
C
5,00%
FP
9,15%
KD
35,81%
S
4,46%
V
3,52%
MP
4,87%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Ljungby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3849 23,18 1972 12,20
C Centerpartiet 2327 14,01 2319 14,35
FP Folkpartiet liberalerna 830 5,00 1375 8,51
KD Kristdemokraterna 1519 9,15 2080 12,87
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5948 35,81 6388 39,53
V Vänsterpartiet 741 4,46 1050 6,50
MP Miljöpartiet de gröna 585 3,52 634 3,92
ÖVR Övriga partier 809 4,87 342 2,12

Kommun Ljungby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16608 16160
Ogiltiga röster blanka 351
Ogiltiga röster övriga 5 292
Summa avgivna röster 16964 16452
Röstberättigade 20745 20576
Valdeltagande 81,77% 79,96%