2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Alvesta

Valdeltagande
2006: 82,78%
+1,80%
2002: 80,98%

24,15%
M
13,04%
C
5,07%
FP
7,47%
KD
36,85%
S
4,39%
V
3,22%
MP
5,82%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Alvesta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2793 24,15 1478 12,99
C Centerpartiet 1508 13,04 1544 13,57
FP Folkpartiet liberalerna 586 5,07 1002 8,81
KD Kristdemokraterna 864 7,47 1270 11,17
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4263 36,85 4568 40,16
V Vänsterpartiet 508 4,39 814 7,16
MP Miljöpartiet de gröna 372 3,22 373 3,28
ÖVR Övriga partier 673 5,82 325 2,86

Kommun Alvesta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11567 11374
Ogiltiga röster blanka 227
Ogiltiga röster övriga 5 166
Summa avgivna röster 11799 11540
Röstberättigade 14253 14250
Valdeltagande 82,78% 80,98%