2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Tingsryd

Valdeltagande
2006: 80,22%
+2,03%
2002: 78,19%

26,23%
M
15,87%
C
4,15%
FP
7,59%
KD
33,72%
S
4,03%
V
2,95%
MP
5,46%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Tingsryd

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2046 26,23 1170 14,88
C Centerpartiet 1238 15,87 1395 17,75
FP Folkpartiet liberalerna 324 4,15 490 6,23
KD Kristdemokraterna 592 7,59 937 11,92
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2630 33,72 2870 36,51
V Vänsterpartiet 314 4,03 472 6,00
MP Miljöpartiet de gröna 230 2,95 258 3,28
ÖVR Övriga partier 426 5,46 269 3,42

Kommun Tingsryd

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7800 7861
Ogiltiga röster blanka 173
Ogiltiga röster övriga 1 132
Summa avgivna röster 7974 7993
Röstberättigade 9940 10223
Valdeltagande 80,22% 78,19%