2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Värnamo

Valdeltagande
2006: 82,75%
+1,09%
2002: 81,66%

22,10%
M
10,60%
C
4,98%
FP
15,50%
KD
35,94%
S
2,98%
V
2,76%
MP
5,14%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Värnamo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 4418 22,10 2380 12,34
C Centerpartiet 2118 10,60 1691 8,76
FP Folkpartiet liberalerna 995 4,98 1702 8,82
KD Kristdemokraterna 3098 15,50 4029 20,88
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7184 35,94 7744 40,14
V Vänsterpartiet 595 2,98 763 3,95
MP Miljöpartiet de gröna 551 2,76 528 2,74
ÖVR Övriga partier 1028 5,14 456 2,36

Kommun Värnamo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 19987 19293
Ogiltiga röster blanka 344
Ogiltiga röster övriga 5 251
Summa avgivna röster 20336 19544
Röstberättigade 24576 23934
Valdeltagande 82,75% 81,66%