2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nässjö

Valdeltagande
2006: 83,53%
+0,59%
2002: 82,94%

19,21%
M
8,00%
C
4,15%
FP
14,02%
KD
40,87%
S
5,38%
V
3,48%
MP
4,89%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Nässjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3532 19,21 2095 11,50
C Centerpartiet 1471 8,00 1352 7,42
FP Folkpartiet liberalerna 763 4,15 1301 7,14
KD Kristdemokraterna 2578 14,02 3224 17,70
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7516 40,87 7917 43,45
V Vänsterpartiet 989 5,38 1339 7,35
MP Miljöpartiet de gröna 640 3,48 606 3,33
ÖVR Övriga partier 900 4,89 385 2,11

Kommun Nässjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18389 18219
Ogiltiga röster blanka 368
Ogiltiga röster övriga 11 274
Summa avgivna röster 18768 18493
Röstberättigade 22468 22297
Valdeltagande 83,53% 82,94%