2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gnosjö

Valdeltagande
2006: 81,59%
+0,98%
2002: 80,61%

21,47%
M
7,54%
C
4,02%
FP
25,06%
KD
31,69%
S
2,51%
V
2,26%
MP
5,44%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Gnosjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1195 21,47 717 12,86
C Centerpartiet 420 7,54 370 6,63
FP Folkpartiet liberalerna 224 4,02 420 7,53
KD Kristdemokraterna 1395 25,06 1708 30,63
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1764 31,69 1918 34,39
V Vänsterpartiet 140 2,51 200 3,59
MP Miljöpartiet de gröna 126 2,26 108 1,94
ÖVR Övriga partier 303 5,44 136 2,44

Kommun Gnosjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5567 5577
Ogiltiga röster blanka 82
Ogiltiga röster övriga 2 65
Summa avgivna röster 5651 5642
Röstberättigade 6926 6999
Valdeltagande 81,59% 80,61%