2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Aneby

Valdeltagande
2006: 84,61%
+0,82%
2002: 83,79%

17,62%
M
13,05%
C
4,93%
FP
22,02%
KD
31,49%
S
3,17%
V
2,84%
MP
4,88%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Aneby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 733 17,62 374 9,18
C Centerpartiet 543 13,05 471 11,56
FP Folkpartiet liberalerna 205 4,93 300 7,36
KD Kristdemokraterna 916 22,02 1152 28,28
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1310 31,49 1402 34,41
V Vänsterpartiet 132 3,17 174 4,27
MP Miljöpartiet de gröna 118 2,84 120 2,95
ÖVR Övriga partier 203 4,88 81 1,99

Kommun Aneby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4160 4074
Ogiltiga röster blanka 77
Ogiltiga röster övriga 1 46
Summa avgivna röster 4238 4120
Röstberättigade 5009 4917
Valdeltagande 84,61% 83,79%