2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norrköping

Valdeltagande
2006: 81,51%
+2,66%
2002: 78,85%

26,15%
M
5,65%
C
5,98%
FP
6,39%
KD
37,08%
S
5,85%
V
5,51%
MP
7,40%
ÖVR
Samtliga 77 distrikt räknade.

Kommun Norrköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 19924 26,15 12043 16,71
C Centerpartiet 4303 5,65 2725 3,78
FP Folkpartiet liberalerna 4553 5,98 8371 11,62
KD Kristdemokraterna 4867 6,39 6553 9,09
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28252 37,08 30469 42,29
V Vänsterpartiet 4454 5,85 5635 7,82
MP Miljöpartiet de gröna 4200 5,51 3682 5,11
ÖVR Övriga partier 5642 7,40 2576 3,58

Kommun Norrköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 76195 72054
Ogiltiga röster blanka 1455
Ogiltiga röster övriga 54 1306
Summa avgivna röster 77704 73360
Röstberättigade 95334 93034
Valdeltagande 81,51% 78,85%