2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Linköping

Valdeltagande
2006: 85,00%
+2,05%
2002: 82,95%

27,35%
M
7,20%
C
8,61%
FP
7,65%
KD
32,83%
S
4,75%
V
6,18%
MP
5,42%
ÖVR
Samtliga 94 distrikt räknade.

Kommun Linköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 24321 27,35 13410 15,96
C Centerpartiet 6401 7,20 4255 5,06
FP Folkpartiet liberalerna 7656 8,61 12678 15,09
KD Kristdemokraterna 6805 7,65 9011 10,72
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29196 32,83 32093 38,19
V Vänsterpartiet 4226 4,75 5891 7,01
MP Miljöpartiet de gröna 5492 6,18 4514 5,37
ÖVR Övriga partier 4823 5,42 2191 2,61

Kommun Linköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 88920 84043
Ogiltiga röster blanka 1668
Ogiltiga röster övriga 37 1638
Summa avgivna röster 90625 85681
Röstberättigade 106616 103297
Valdeltagande 85,00% 82,95%