2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ydre

Valdeltagande
2006: 85,56%
+0,82%
2002: 84,74%

20,27%
M
19,03%
C
4,27%
FP
14,41%
KD
30,81%
S
3,59%
V
3,83%
MP
3,79%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Ydre

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 508 20,27 267 10,42
C Centerpartiet 477 19,03 434 16,93
FP Folkpartiet liberalerna 107 4,27 213 8,31
KD Kristdemokraterna 361 14,41 548 21,38
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 772 30,81 845 32,97
V Vänsterpartiet 90 3,59 111 4,33
MP Miljöpartiet de gröna 96 3,83 123 4,80
ÖVR Övriga partier 95 3,79 22 0,86

Kommun Ydre

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2506 2563
Ogiltiga röster blanka 65
Ogiltiga röster övriga 1 41
Summa avgivna röster 2572 2604
Röstberättigade 3006 3073
Valdeltagande 85,56% 84,74%