2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ödeshög

Valdeltagande
2006: 82,84%
+2,11%
2002: 80,73%

20,81%
M
12,80%
C
3,99%
FP
13,62%
KD
35,66%
S
3,85%
V
3,79%
MP
5,49%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Ödeshög

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 709 20,81 416 12,20
C Centerpartiet 436 12,80 476 13,95
FP Folkpartiet liberalerna 136 3,99 202 5,92
KD Kristdemokraterna 464 13,62 626 18,35
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1215 35,66 1298 38,05
V Vänsterpartiet 131 3,85 188 5,51
MP Miljöpartiet de gröna 129 3,79 156 4,57
ÖVR Övriga partier 187 5,49 49 1,44

Kommun Ödeshög

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3407 3411
Ogiltiga röster blanka 61
Ogiltiga röster övriga 2 46
Summa avgivna röster 3470 3457
Röstberättigade 4189 4282
Valdeltagande 82,84% 80,73%