2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Östhammar

Valdeltagande
2006: 79,44%
+1,21%
2002: 78,23%

23,52%
M
13,11%
C
6,05%
FP
5,47%
KD
39,45%
S
4,40%
V
3,66%
MP
4,34%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Östhammar

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3037 23,52 1633 12,94
C Centerpartiet 1693 13,11 1534 12,16
FP Folkpartiet liberalerna 781 6,05 1097 8,70
KD Kristdemokraterna 707 5,47 1002 7,94
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5094 39,45 5799 45,97
V Vänsterpartiet 568 4,40 823 6,52
MP Miljöpartiet de gröna 473 3,66 496 3,93
ÖVR Övriga partier 561 4,34 232 1,84

Kommun Östhammar

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12914 12616
Ogiltiga röster blanka 294
Ogiltiga röster övriga 3 230
Summa avgivna röster 13211 12846
Röstberättigade 16630 16420
Valdeltagande 79,44% 78,23%