2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Heby

Valdeltagande
2006: 79,62%
+0,91%
2002: 78,71%

18,95%
M
16,95%
C
5,04%
FP
7,14%
KD
36,72%
S
5,91%
V
3,13%
MP
6,17%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Heby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1520 18,95 749 9,56
C Centerpartiet 1360 16,95 1326 16,93
FP Folkpartiet liberalerna 404 5,04 659 8,41
KD Kristdemokraterna 573 7,14 825 10,53
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2946 36,72 3174 40,52
V Vänsterpartiet 474 5,91 655 8,36
MP Miljöpartiet de gröna 251 3,13 274 3,50
ÖVR Övriga partier 495 6,17 171 2,18

Kommun Heby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8023 7833
Ogiltiga röster blanka 210
Ogiltiga röster övriga 1 187
Summa avgivna röster 8234 8020
Röstberättigade 10342 10189
Valdeltagande 79,62% 78,71%