2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Håbo

Valdeltagande
2006: 83,53%
+2,60%
2002: 80,93%

39,59%
M
5,95%
C
6,84%
FP
6,30%
KD
28,76%
S
3,58%
V
3,95%
MP
5,03%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Håbo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 4254 39,59 2287 23,33
C Centerpartiet 639 5,95 396 4,04
FP Folkpartiet liberalerna 735 6,84 1365 13,93
KD Kristdemokraterna 677 6,30 1068 10,90
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3091 28,76 3585 36,57
V Vänsterpartiet 385 3,58 493 5,03
MP Miljöpartiet de gröna 424 3,95 374 3,82
ÖVR Övriga partier 541 5,03 234 2,39

Kommun Håbo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10746 9802
Ogiltiga röster blanka 161
Ogiltiga röster övriga 25 198
Summa avgivna röster 10932 10000
Röstberättigade 13088 12357
Valdeltagande 83,53% 80,93%