2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nynäshamn

Valdeltagande
2006: 81,72%
+1,78%
2002: 79,94%

31,31%
M
5,13%
C
6,61%
FP
6,00%
KD
34,87%
S
5,73%
V
5,16%
MP
5,19%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Nynäshamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 4677 31,31 2243 15,80
C Centerpartiet 767 5,13 506 3,56
FP Folkpartiet liberalerna 988 6,61 1869 13,17
KD Kristdemokraterna 897 6,00 1235 8,70
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5209 34,87 6078 42,81
V Vänsterpartiet 856 5,73 1251 8,81
MP Miljöpartiet de gröna 771 5,16 692 4,87
ÖVR Övriga partier 775 5,19 322 2,27

Kommun Nynäshamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14940 14196
Ogiltiga röster blanka 249
Ogiltiga röster övriga 5 230
Summa avgivna röster 15194 14426
Röstberättigade 18593 18045
Valdeltagande 81,72% 79,94%