2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vaxholm

Valdeltagande
2006: 88,23%
+2,72%
2002: 85,51%

46,57%
M
6,89%
C
8,93%
FP
7,76%
KD
17,20%
S
2,94%
V
6,91%
MP
2,81%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Vaxholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 3014 46,57 1516 26,33
C Centerpartiet 446 6,89 207 3,59
FP Folkpartiet liberalerna 578 8,93 1328 23,06
KD Kristdemokraterna 502 7,76 556 9,66
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1113 17,20 1481 25,72
V Vänsterpartiet 190 2,94 327 5,68
MP Miljöpartiet de gröna 447 6,91 280 4,86
ÖVR Övriga partier 182 2,81 63 1,09

Kommun Vaxholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6472 5758
Ogiltiga röster blanka 82
Ogiltiga röster övriga 7 74
Summa avgivna röster 6561 5832
Röstberättigade 7436 6820
Valdeltagande 88,23% 85,51%