2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lidingö

Valdeltagande
2006: 87,40%
+1,47%
2002: 85,93%

52,90%
M
6,39%
C
11,92%
FP
8,09%
KD
11,53%
S
2,20%
V
4,28%
MP
2,69%
ÖVR
Samtliga 26 distrikt räknade.

Kommun Lidingö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 14386 52,90 9563 36,39
C Centerpartiet 1738 6,39 482 1,83
FP Folkpartiet liberalerna 3241 11,92 6959 26,48
KD Kristdemokraterna 2201 8,09 2443 9,30
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3135 11,53 4475 17,03
V Vänsterpartiet 598 2,20 919 3,50
MP Miljöpartiet de gröna 1163 4,28 1076 4,09
ÖVR Övriga partier 731 2,69 362 1,38

Kommun Lidingö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 27193 26279
Ogiltiga röster blanka 217
Ogiltiga röster övriga 7 224
Summa avgivna röster 27417 26503
Röstberättigade 31371 30842
Valdeltagande 87,40% 85,93%