2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Solna

Valdeltagande
2006: 82,47%
+2,25%
2002: 80,22%

37,79%
M
5,11%
C
10,71%
FP
5,10%
KD
24,36%
S
5,99%
V
7,02%
MP
3,93%
ÖVR
Samtliga 37 distrikt räknade.

Kommun Solna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 14781 37,79 7766 21,83
C Centerpartiet 1998 5,11 640 1,80
FP Folkpartiet liberalerna 4188 10,71 6886 19,36
KD Kristdemokraterna 1996 5,10 2442 6,86
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9528 24,36 11842 33,29
V Vänsterpartiet 2343 5,99 3302 9,28
MP Miljöpartiet de gröna 2745 7,02 1969 5,53
ÖVR Övriga partier 1538 3,93 728 2,05

Kommun Solna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 39117 35575
Ogiltiga röster blanka 594
Ogiltiga röster övriga 14 468
Summa avgivna röster 39725 36043
Röstberättigade 48169 44931
Valdeltagande 82,47% 80,22%