2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sundbyberg

Valdeltagande
2006: 80,36%
+1,82%
2002: 78,54%

33,44%
M
4,57%
C
9,19%
FP
4,38%
KD
29,76%
S
6,96%
V
7,00%
MP
4,70%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Sundbyberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6907 33,44 3847 19,17
C Centerpartiet 944 4,57 395 1,97
FP Folkpartiet liberalerna 1897 9,19 3454 17,21
KD Kristdemokraterna 904 4,38 1278 6,37
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6146 29,76 7493 37,34
V Vänsterpartiet 1438 6,96 1956 9,75
MP Miljöpartiet de gröna 1446 7,00 1130 5,63
ÖVR Övriga partier 970 4,70 516 2,57

Kommun Sundbyberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20652 20069
Ogiltiga röster blanka 357
Ogiltiga röster övriga 12 264
Summa avgivna röster 21021 20333
Röstberättigade 26158 25888
Valdeltagande 80,36% 78,54%