2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nacka

Valdeltagande
2006: 85,89%
+2,65%
2002: 83,24%

43,79%
M
5,73%
C
10,25%
FP
6,27%
KD
19,85%
S
4,34%
V
6,63%
MP
3,14%
ÖVR
Samtliga 42 distrikt räknade.

Kommun Nacka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 21467 43,79 12142 27,44
C Centerpartiet 2810 5,73 735 1,66
FP Folkpartiet liberalerna 5024 10,25 9740 22,01
KD Kristdemokraterna 3075 6,27 3504 7,92
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9732 19,85 11898 26,89
V Vänsterpartiet 2126 4,34 3035 6,86
MP Miljöpartiet de gröna 3250 6,63 2407 5,44
ÖVR Övriga partier 1538 3,14 782 1,77

Kommun Nacka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 49022 44243
Ogiltiga röster blanka 558
Ogiltiga röster övriga 11 524
Summa avgivna röster 49591 44767
Röstberättigade 57738 53779
Valdeltagande 85,89% 83,24%