2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Stockholm

Valdeltagande
2006: 82,42%
+1,70%
2002: 80,72%

35,07%
M
5,65%
C
10,05%
FP
5,04%
KD
23,17%
S
7,38%
V
9,33%
MP
4,31%
ÖVR
Samtliga 467 distrikt räknade.

Kommun Stockholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 169211 35,07 96205 21,01
C Centerpartiet 27257 5,65 8109 1,77
FP Folkpartiet liberalerna 48476 10,05 89510 19,54
KD Kristdemokraterna 24327 5,04 30228 6,60
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 111765 23,17 143640 31,36
V Vänsterpartiet 35616 7,38 49795 10,87
MP Miljöpartiet de gröna 45030 9,33 31027 6,77
ÖVR Övriga partier 20773 4,31 9491 2,07

Kommun Stockholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 482455 458005
Ogiltiga röster blanka 6386
Ogiltiga röster övriga 164 5248
Summa avgivna röster 489005 463253
Röstberättigade 593334 573936
Valdeltagande 82,42% 80,72%