2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Täby

Valdeltagande
2006: 87,88%
+1,19%
2002: 86,69%

53,84%
M
5,18%
C
11,22%
FP
7,49%
KD
13,85%
S
2,09%
V
3,78%
MP
2,56%
ÖVR
Samtliga 32 distrikt räknade.

Kommun Täby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 20913 53,84 13275 35,07
C Centerpartiet 2011 5,18 751 1,98
FP Folkpartiet liberalerna 4359 11,22 9557 25,25
KD Kristdemokraterna 2909 7,49 3647 9,64
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5379 13,85 7368 19,47
V Vänsterpartiet 810 2,09 1285 3,40
MP Miljöpartiet de gröna 1469 3,78 1369 3,62
ÖVR Övriga partier 993 2,56 596 1,57

Kommun Täby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 38843 37848
Ogiltiga röster blanka 353
Ogiltiga röster övriga 6 327
Summa avgivna röster 39202 38175
Röstberättigade 44611 44038
Valdeltagande 87,88% 86,69%