2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Haninge

Valdeltagande
2006: 80,52%
+2,02%
2002: 78,50%

32,62%
M
3,91%
C
7,88%
FP
5,85%
KD
33,28%
S
5,90%
V
5,46%
MP
5,09%
ÖVR
Samtliga 43 distrikt räknade.

Kommun Haninge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 13128 32,62 6123 16,11
C Centerpartiet 1574 3,91 768 2,02
FP Folkpartiet liberalerna 3171 7,88 5588 14,70
KD Kristdemokraterna 2356 5,85 3074 8,09
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13395 33,28 15950 41,96
V Vänsterpartiet 2375 5,90 3402 8,95
MP Miljöpartiet de gröna 2199 5,46 1919 5,05
ÖVR Övriga partier 2049 5,09 1186 3,12

Kommun Haninge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 40247 38010
Ogiltiga röster blanka 745
Ogiltiga röster övriga 17 572
Summa avgivna röster 41009 38582
Röstberättigade 50933 49148
Valdeltagande 80,52% 78,50%