2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Botkyrka

Valdeltagande
2006: 76,13%
+2,07%
2002: 74,06%

27,03%
M
3,26%
C
7,67%
FP
6,74%
KD
38,41%
S
7,20%
V
5,39%
MP
4,31%
ÖVR
Samtliga 46 distrikt räknade.

Kommun Botkyrka

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 10180 27,03 4795 13,80
C Centerpartiet 1226 3,26 556 1,60
FP Folkpartiet liberalerna 2890 7,67 4967 14,29
KD Kristdemokraterna 2537 6,74 3327 9,57
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14465 38,41 14987 43,13
V Vänsterpartiet 2710 7,20 3573 10,28
MP Miljöpartiet de gröna 2030 5,39 1645 4,73
ÖVR Övriga partier 1623 4,31 898 2,58

Kommun Botkyrka

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 37661 34748
Ogiltiga röster blanka 549
Ogiltiga röster övriga 17 431
Summa avgivna röster 38227 35179
Röstberättigade 50211 47501
Valdeltagande 76,13% 74,06%