2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ekerö

Valdeltagande
2006: 88,56%
+2,31%
2002: 86,25%

44,68%
M
7,01%
C
10,31%
FP
7,37%
KD
17,10%
S
3,26%
V
6,61%
MP
3,66%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Ekerö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6625 44,68 3562 26,12
C Centerpartiet 1040 7,01 516 3,78
FP Folkpartiet liberalerna 1529 10,31 2779 20,38
KD Kristdemokraterna 1093 7,37 1434 10,52
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2535 17,10 3522 25,83
V Vänsterpartiet 483 3,26 712 5,22
MP Miljöpartiet de gröna 980 6,61 866 6,35
ÖVR Övriga partier 543 3,66 244 1,79

Kommun Ekerö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14828 13635
Ogiltiga röster blanka 204
Ogiltiga röster övriga 9 167
Summa avgivna röster 15041 13802
Röstberättigade 16984 16003
Valdeltagande 88,56% 86,25%