2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Järfälla

Valdeltagande
2006: 83,70%
+0,67%
2002: 83,03%

34,12%
M
4,09%
C
9,45%
FP
6,79%
KD
30,11%
S
5,63%
V
5,47%
MP
4,35%
ÖVR
Samtliga 35 distrikt räknade.

Kommun Järfälla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 12676 34,12 6750 18,57
C Centerpartiet 1518 4,09 741 2,04
FP Folkpartiet liberalerna 3513 9,45 6639 18,26
KD Kristdemokraterna 2522 6,79 3387 9,32
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11188 30,11 13521 37,20
V Vänsterpartiet 2091 5,63 2830 7,79
MP Miljöpartiet de gröna 2031 5,47 1691 4,65
ÖVR Övriga partier 1617 4,35 790 2,17

Kommun Järfälla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 37156 36349
Ogiltiga röster blanka 575
Ogiltiga röster övriga 18 407
Summa avgivna röster 37749 36756
Röstberättigade 45100 44270
Valdeltagande 83,70% 83,03%